İnşaat

Tasdikli projeye sadık kalınarak inşa edilecek inşaat; mevcut imar durumuna göre arsa üzerinde arsa sahipleri’nce onaylanacak projeye göre iskan edilebilir. Bahçe ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.Yapılacak tüm kaba ve ince işlerin malzeme, işçilikleri MÜTEAHHİT tarafından yapılacaktır.Teknik şartname işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Mimari Projeler

Müteahhit firma arsa üzerine İl İmar Yönetmeliğine ve belediyenin verdiği imar durumuna göre projeyi hazırlayacak,azami irtifa,azami bina alanı,asgari komşu yaklaşım mesafesine göre hazırlayacağı projeyi hissedarlara arz edecektir. İnşaat ruhsatı alınabilmesi için gerekli her türlü diğer bütün projeler ve idarenin isteyebileceği tüm işleri müteahhit firma yapacaktır.

Mühendislik


 

Tasarım yönetimi (tasarımın denetlenmesi ve koordinasyonu)

                 Tedarik yönetimi (teklif alma dokümanlarının oluşturulması, ihalelerin yapılması, sözleşmelerin imza altına alınması)

Maliyet yönetimi (proje bütçesinin oluşturulması, gelişmeler ışığında güncellenerek periyodik olarak raporlanması, metraj, hakediş ve kesin hesap çalışmaları)

                Süre yönetimi (planlama sistemi kurulması, proje hedeflerine uygun şekilde iş programı hazırlanması, periyodik olarak izlenmesi ve güncellenmesi)

   Kalite güvence ve kontrol

Hakkımızda

 

TT İnşaat, kurulduğu günden bugüne çalışmalarını her geçen gün ilerletmekte, ülkemize hizmet vermektedir.

TT inşaat özellikle konut ve ticari yaşam alanları konusunda uzmanlaşmış ve bugün bölgesinde inşaat sektörünün önde gelen firmalarından biri olmuştur. Projelerimiz, insan ve doğa odaklıdır. İnsanların mutlu bir şekilde yaşayabileceği, proje alanına uygun, akılcı çözümler üretmek temel yaklaşımımızdır.

 

Daha fazla oku